Στην αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων προχώρησε η Ελληνική Τράπεζα.

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 5,89% σε 5,78%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 4,39% σε 4,28%

Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 5,39% σε 5,28%

Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 10,03% σε 9,92%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 14,39% σε 14,28%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 13,89% σε 13,78%