Στη διαδικασία των υπογραφών από τους συναρμόδιους υπουργούς βρίσκεται το νομοσχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση 21 οργανισμών του Δημοσίου, που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στα μέσα του καλοκαιριού.

 

Το νομοσχέδιο αναμένεται να είναι από τα πρώτα που θα φέρει η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στα τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των νομικών διατάξεων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Ο αρμόδιος υπουργός κ. Αν. Μανιτάκης σε συνεργασία με τον υφυπουργό κ. Μ. Βολουδάκη επέβλεψαν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις για τη μεταφορά του προσωπικού, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις υπαλλήλων που θα προσμετρούνταν ως προσλήψεις στην αναλογία «1:5».

 

Οι 21 φορείς που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι:

 

 • Συγχώνευση σε ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης και της HELEXPO.
 • Συγχώνευση σε έναν φορέα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.
 • Κατάργηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών και ενσωμάτωση στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Συγχώνευση του Κέντρου Ερευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας με το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
 • Συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 • Κατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού, του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και της Εθνικής Χαρτοθήκης.
 • Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.
 • Κατάργηση και ενσωμάτωση στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Εργων.
 • Κατάργηση και ενσωμάτωση στο υπουργείο Τουρισμού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ της Ελληνικής Θαλάσσιας Ενωσης.
 • Συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε 14 φορείς.
 • Συγχώνευση των 39 Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε 13.
 • Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα των 65 Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.
 • Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα των 63 Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων.

Οι 21 φορείς αποτελούνται από 213 νομικά πρόσωπα ανά την επικράτεια, που θα συγχωνευτούν σε 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα.

 

Στους οργανισμούς αυτούς απασχολούνται συνολικά 5.256 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα μεταταχθούν υποχρεωτικά στους νέους φορείς ή στα υπουργεία που μεταφέρονται οι υπηρεσίες χωρίς απολύσεις, ενώ τέλος θα σημάνει για τους περίπου 800 συμβασιούχους που δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.

 

Υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξοικονομήσεις από τα λειτουργικά κυρίως έξοδα των υπό συγχώνευση φορέων, αφού σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός τούς επιχορηγεί αθροιστικά με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ).

 

 

Πηγή: Έθνος