Εργολαβική σύμβαση ύψους 5,9 εκατ. ευρώ υπέγραψε η εισηγμένη εταιρεία Μηχανική ΑΕ, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση εργασιών του έργου "Κατασκευή φράγματος Πείρου- Παραπείρου στην Πάτρα" συνολικού προϋπολογισμού 79,5 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη σύμβαση αυτή εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, θα είναι δυνατή η περαίωση των εργασιών για την ολοκλήρωση του σημαντικότερου έργου στην Πάτρα, το οποίο θα λύσει οριστικά τόσο το ποιοτικό όσο και το ποσοτικό πρόβλημα ύδρευσης της πόλης και της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ Πατρών).