Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, όπως μεταδίδει το Reuters. 

 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,54% από 4,68% κατά την προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,95 φορά από 2,06 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.