Στα 11,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Interamerican στο α' εξάμηνο, ενώ τα μεικτά εγγεγραμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 223,7 εκατ. ευρώ, έναντι 239,9 εκατ. πέρυσι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Ειδικότερα, κατά το 1ο εξάμηνο στις γενικές ασφάλειες, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 118,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2011 (116,1 εκατ.). Η σύγκριση με τη σοβαρή υστέρηση των κλάδων των γενικών ασφαλειών στο σύνολο της αγοράς, που σημείωσε μείωση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 11,4%, καταδεικνύει πως η Interamerican κινείται πολύ παραγωγικά στις γενικές, αντίθετα στο «ρεύμα».

Στον κλάδο υγείας, τα ασφάλιστρα έφθασαν στα 49,1 εκατ. (55,8 εκατ. το 2011), με την εταιρεία να διατηρεί την πολύ ισχυρή θέση της, συνεχίζοντας την πολιτική ενίσχυσης των υποδομών υγείας με νέες συνεργασίες, ανάπτυξη δικτύου υγείας και επενδύσεις σε ιδιόκτητες υποδομές. Σε ασφάλιστρα ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων επενδυτικού χαρακτήρα, η εταιρεία σημείωσε 56 εκατ. ευρώ έναντι 67,9 εκατ. το 2011, με το χαρτοφυλάκιο να επηρεάζεται θετικά από τις πωλήσεις unit linked προϊόντων και αρνητικά –όπως συνέβη στο σύνολο της αγοράς- από ακυρώσεις. Στους τομείς της οδικής και προσωπικής βοήθειας, όπου η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε τα 4 εκατ. ευρώ χωρίς τις αποδόσεις των εσωτερικών συνεργασιών (των εταιρειών Βοήθειας και Ζημιών). 

 

Επιχειρησιακό σχέδιο κερδοφορίας 

 

Η INTERAMERICAN επικαιροποίησε το τριετές επιχειρησιακό της σχέδιο θέτοντας σειρά προτεραιότητας στους τομείς δραστηριοποίησής της, σύμφωνα με τις ενδείξεις της περιόδου που διανύουμε και με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενα κέρδη. Η εταιρεία προτάσσει τις γενικές ασφάλειες, σε δεύτερο επίπεδο θέτει την υγεία και ακολούθως τη ζωή. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας όλων των καναλιών διανομής και η ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της εταιρείας, καθώς και η αξιοποίηση της ιδιαίτερης διείσδυσης που μπορεί να επιτύχει κάθε κανάλι -δίκτυο agency, συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες, συνεργαζόμενες τράπεζες, απευθείας πωλήσεις- σε επιμέρους αγορές, αποτελούν στρατηγική επιλογή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζονται τα ανθρώπινα δίκτυα με ευρύ φάσμα εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, όπου η INTERAMERICAN έχει επενδύσει σημαντικό ποσόν που έως το 2015 προβλέπεται να φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εντατική καθετοποίηση της διαχείρισης ζημιών, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εφαρμογές. Υψηλές είναι και οι προβλεπόμενες επενδύσεις στην ανάπτυξη των απευθείας πωλήσεων, ενώ υποστηρίζεται και το bancassurance. Η εταιρεία διαθέτει στο δικό της δίκτυο 1.500 συνεργάτες, έχει 827 συνεργασίες πρακτόρων-μεσιτών και 4 συνεργαζόμενες τράπεζες (Millennium, Πειραιώς, ΤΤ και FB). Πρόκειται για το πιο ευρύ φάσμα προώθησης πωλήσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

 

Στο επίπεδο των προϊόντων και της εξυπηρέτησης, η INTERAMERICAN συνεχίζει την πολιτική απλοποίησης – τυποποίησης ασφαλιστικών προγραμμάτων, που συμβάλλει και στη μείωση του κόστους τους για τον ασφαλιζόμενο, στη λογική των συστημάτων με ευέλικτες και προσαρμοζόμενες καλύψεις πάνω στις διαμορφούμενες συνθήκες και ανάγκες της εποχής. Η προστασία της περιουσίας και η κάλυψη αναγκών υγείας με έμφαση στην πρόληψη, καθώς και τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος. Η εταιρεία έχει ελαχιστοποιήσει τις επισφάλειες από μη είσπραξη ασφαλίστρων.

Η εστίαση στους ασφαλισμένους και η διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη αποτελούν βάση της εμπορικής στρατηγικής, με γρήγορη και άψογη διαχείριση ζημιών και υψηλά ποιοτικά standards εξυπηρέτησης, που ελέγχονται συνεχώς με εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία αντανακλούν άμεσα στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε φέτος, η συνολική ικανοποίηση των ασφαλισμένων της INTERAMERICAN ανέρχεται στο 81% (από 75% το 2010), το loyalty είναι βελτιωμένο φθάνοντας στο 86% των ασφαλισμένων, ενώ ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο δείκτης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους (85%). 

 

Αλλαγές, με τοποθετήσεις προοπτικής 

 

Αναφερόμενος στην εικόνα της αγοράς, τα αποτελέσματα και την προοπτική της INTERAMERICAN, ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, δήλωσε: «Σήμερα η ασφαλιστική αγορά δέχεται την αρνητική επίδραση της οικονομικής συγκυρίας, αλλά σε μικρότερο βαθμό από άλλους τομείς, όπως π.χ. ο τραπεζικός, ενώ δεν είναι εκτεθειμένη σε συστημικούς κινδύνους. Το γεγονός ότι στη χώρα μας μόλις ένα 8% των πολιτών έχει κάποια ασφαλιστική κάλυψη –χωρίς να υπολογίζεται η αστική ευθύνη οχημάτων- είναι ενδεικτικό της μεγάλης υστέρησης της ιδιωτικής ασφάλισης και ταυτόχρονα του μεγάλου περιθωρίου ανάπτυξης. Η αυστηρότερη εποπτεία και το πλαίσιο του Solvency II οδηγούν σε μια νέα αγορά, υψηλών απαιτήσεων.

Η INTERAMERICAN ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτή την προοπτική έχοντας έναν ισχυρό ισολογισμό, προσαρμόζοντας τις δομές και λειτουργίες της στα σύγχρονα δεδομένα, διαμορφώνοντας ρεαλιστικές ασφαλιστικές προτάσεις και μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της από τον όγκο στη δημιουργία αξίας. Η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας υποστηρίζεται από τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αγορά μας σύντομα θα συγκεντρωθεί περισσότερο και η INTERAMERICAΝ έχει θεμελιώσει, ήδη, την ηγετική θέση της στην επόμενη ημέρα».