Η γερμανική εταιρεία Merck σχεδιάζει να απολύσει το 10% του προσωπικού της στις εγχώριες μονάδες μέχρι το 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης. 

 

Η δίοικηση της παρασκευάστριας φαρμάκων και χημικών φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους εκπροσώπους των 10.900 εργαζομένων, ενώ οι περικοπές θα εφαρμοστούν σταδιακά.