Ο πληθωρισμός στις αναπτυγμένες οικονομίες τον Ιούλιο υποχώρησε για πέμπτο διαδοχικό μήνα και διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο στις κεντρικές τράπεζες του πλανήτη να δρομολογήσουν και νέα μέτρα τόνωσης για να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

 

Τα στοιχεία του Οργανισμού κατέδειξαν πως οι τιμές καταναλωτή στις 34 χώρες-μέλη του αυξήθηκαν κατά 1,9% το 12μηνο μέχρι τον Ιούλιο. 

 

Η υποχώρηση του πληθωρισμού στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη δίνει σημαντικά περιθώρια στις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω τα επιτόκια τους ή να δρομολογήσουν και νέα μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης. 

 

Οι τιμές ενέργειας σημείωσαν αύξηση κατά 0,7% το 12μηνο μέχρι τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,3%.

 

Χωρίς να περιλαμβάνονται οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,8%.