Η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 ορίστηκε ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Sciens στο Χ.Α., κατόπιν της υπ΄αριθμ.624/28.8.2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.