Μείωση και στον κλάδο του επιχειρηματικού δώρου, εντοπίζει μελέτη της ICAP, καθώς λόγω της κρίσης οι επιχειρήσεις έχουν περικόψει τις δαπάνες προβολής και προώθησης. 

 

Η εγχώρια αγορά επιχειρηματικού δώρου περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων (όπως είδη ένδυσης, είδη γραφείου, ημερολόγια, είδη οικιακής χρήσης, προσωπικά είδη κ.ά.) τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διάφορες εταιρείες για λόγους δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, επικοινωνίας, διαχείρισης των εργασιακών τους σχέσεων, προώθησης των πωλήσεων τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου επισημαίνονται στην πρώτη έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε. 

 

Τα δώρα δημοσίων σχέσεων προσφέρονται σε πελάτες, προμηθευτές, ή εργαζομένους μιας εταιρείας με σκοπό την «ενδυνάμωση» των προσωπικών σχέσεων. Τα δώρα διαφήμισης προσφέρονται δωρεάν από εταιρείες με σκοπό τη διαφήμιση της εταιρικής επωνυμίας και των προϊόντων ή υπηρεσιών τους.

Επίσης, υπάρχουν και τα δώρα προώθησης πωλήσεων τα οποία δίνονται μαζί με τα προϊόντα μιας εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση των πωλήσεών της (π.χ. δώρα μαζί με καταναλωτικά προϊόντα σε super markets). Τα επιχειρηματικά δώρα μπορεί ναι είναι είτε χαμηλού σχετικά κόστους και να διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες, είτε υψηλότερου κόστους και να απευθύνονται σε μικρό αριθμό πελατών ή συνεργατών μιας εταιρείας. 

 

Ο κλάδος των επιχειρηματικών δώρων αποτελείται από μεγάλο αριθμό εισαγωγικών κυρίως επιχειρήσεων. Ο μεγαλύτερος όγκος των εισαγωγών προέρχεται από την Ευρώπη, αλλά και από διάφορες χώρες της Ασίας. Η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο βιοτεχνίες οι οποίες παράγουν προϊόντα όπως ημερολόγια, δερμάτινα είδη, διάφορες κατασκευές από μέταλλο ή πλαστικό κλπ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, πολλές δε από αυτές λειτουργούν ως προσωπικές επιχειρήσεις και απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού. Ωστόσο στην αγορά δραστηριοποιούνται και ορισμένες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ έχουν εισέλθει και εταιρείες από άλλους κλάδους, οι οποίες μεταξύ των προϊόντων που προσφέρουν εντάσσουν συμπληρωματικά και το επιχειρηματικό δώρο. 

 

Σχετικά με τις τάσεις καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του επιχειρηματικού δώρου, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Η εγχώρια αγορά επιχειρηματικού δώρου τα προηγούμενα χρόνια είχε παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πτώση στην αγορά ξεκίνησε ήδη από το 2009, καθώς αρκετές εταιρείες διαβλέποντας τη μειωμένη ζήτηση, περιέκοψαν σε πρώτη φάση τις δαπάνες διαφήμισης και προώθησης και κατά συνέπεια τα επιχειρηματικά δώρα.


Επιπλέον, η σταδιακή προσαρμογή των προτιμήσεων των καταναλωτών σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής ανάγκασε τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών προώθησης των πωλήσεών τους, μέσω κυρίως διαφόρων προσφορών (μείωση τιμών, πολυσυσκευασίες κλπ), υποκαθιστώντας τα προωθητικά δώρα. Το 2010, η εγχώρια αγορά επιχειρηματικού δώρου παρουσίασε σημαντική υποχώρηση, κατά 17,3%, ενώ το 2011 η ποσοστιαία μείωση ήταν 11,3%. Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς επιχειρηματικού δώρου αφορά διάφορα είδη ένδυσης (όπως t-shirts, καπέλα κλπ), τα οποία κάλυψαν το 27% της αγοράς το 2011 και ακολούθησαν τα διάφορα είδη γραφείου (γραφική ύλη, ημερολόγια κλπ) με 19%. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο το 7% της αγοράς προέρχεται από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα την τελευταία διετία». 

 

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός για τη διετία 2009-2010 βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. 

 

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό από δείγμα 23 επιχειρήσεων του κλάδου, παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού τους μειώθηκε κατά 9,5% το 2010/09 και τα συνολικά ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 5,1%. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 20,5% και τα μικτά κέρδη κατά 30,5% την ίδια περίοδο, ενώ το συνολικό τελικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό το 2010. Περαιτέρω τα κέρδη EBITDA των εταιρειών μειώθηκαν κατά 52,4%.