Αρνητικό παραμένει το outlook των αμερικανικών τραπεζών, παρόλο που οι περισσότερες έχουν επιστρέψει στην κερδοφορία από το 2010, όπως αναφέρει η νέα έκθεση της Moody's. 

 

«Το αρνητικό μας outlook για το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα αντανακλά το γεμάτο προκλήσεις εγχώριο λειτουργικό περιβάλλον, με τα παρατεταμένα χαμηλά επιτόκια, την υψηλή ανεργία, την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και την αβεβαιότητα στη δημοσιονομική πολιτική», σημείωσε ο Sean Jones του οίκου.

 

Ο ίδιος ανέφερε ότι η απειλή διάδοσης που απορρέει από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους «υπονομεύει την οικονομική ανάκαμψη στις ΗΠΑ και αφήνει τις τράπεζες εκτεθειμένες σε υψηλό κίνδυνο χρέους».

 

Η Moody’s προβλέπει πως οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στο λειτουργικό περιβάλλον θα συνεχίσουν να πιέζουν τις τράπεζες τους επόμενους 12 με 18 μήνες. 

 

Ο οίκος εκτιμά πως οι μακροοικονομικές προκλήσεις επισκιάζουν το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις της για τις προοπτικές των περισσότερων αμερικανικών τραπεζών έχουν αλλάξει σε «σταθερές» από «αρνητικές» τα τελευταία 2,5 έτη, με κοινή συνιστώσα την βελτιωμένη ικανότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται τους κινδύνους χάρη στα περισσότερα κεφάλαιά τους και τα «μαξιλάρια» ρευστότητας» 

 

Επιπλέον, η Moody's τονίζει ότι τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων παγίων των τραπεζών παραμένουν υψηλά και πως τα προβλήματα που κληρονόμησαν από την χρηματοπιστωτική κρίση θα πάρει χρόνια να επιλυθούν. Επισημαίνει τέλος πως πολλές τράπεζες παρουσιάζουν ακόμη σημαντική συγκέντρωση παγίων.