Καθώς η ευρωπαϊκή κρίση πλήττει τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και περισσότεροι νέοι σταματούν να αναζητούν εργασία, η ανεργία στους  νέους αναμένεται να αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει η ILO σε έκθεσή της, όπως μεταδίδει το Reuters.

 

Η ILO προβλέπει ότι τα ποσοστά ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών θα αυξηθούν παγκοσμίως στο 12,9% έως το 2017. 

 

«Ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής κρίσης προβλέπεται να επεκταθεί πολύ πέρα από την Ευρώπη, επηρεάζοντας οικονομίες στην ανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερικήλόγω της καθίζησης των εξαγωγών», υπογραμμίζει στην έκθεση.
 


Η ανεργία των νέων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια κατά 2% στη Μέση Ανατολή και κατά 1% στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. 

 

Ειδικότερα, στην Ανατολική Ασία, η οποία περιλαμβάνει την Κίνα και την Ιαπωνία, το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί από 9,5% το 2012 σε 10,4% το 2017. 


Στη Μέση Ανατολή, όπου το ένα τέταρτο των νέων είναι άνεργοι, το ποσοστό θα αυξηθεί από 26,4% σε 28,4%.