Με θετικό αποτέλεσμα 16,5 εκατ. ευρώ έκλεισε η Groupama Φοίνιξ το πρώτο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.H εταιρεία ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού της μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 94 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε στα μέσα Ιουνίου 2012από τον Όμιλο Groupama.
 

Με την αύξηση αυτή καλύφθηκε  πλήρως το κόστος της συνειδητής συμμετοχής της εταιρίας στο PSI και επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη του Ομίλου στην ελληνική θυγατρική του, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Groupama Φοίνιξ υπερβαίνει πλέον το 150% του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, η Εταιρία ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούλιο την εκποίησηόλων των ελληνικών ομολόγων που διέθετε, εκμηδενίζοντας  κάθε έκθεση στους σχετικούς πιθανούς κινδύνους.


Με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα €89,3 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2012, η Groupama Φοίνιξ διατηρεί τα μερίδια αγοράς που κατέκτησε το 2011. 


Σε μια αγορά που επηρεάζεται αρνητικά από την εγχώρια ύφεση, η εταιρία προσαρμόζει τα ασφαλιστικά της προϊόντα στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 


Οι προσπάθειές της αυτές επιβραβεύονται με αποτελέσματα, που στον κλάδο Αυτοκινήτου υπερτερούν κατά 2 μονάδες τουλάχιστον του μέσου όρου της αγοράς (βάσει των επισήμων στοιχείων που δημοσίευσε η ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο), ενώ τα παραδοσιακά συμβόλαια Ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων διατηρούνται σε ανάλογο επίπεδο με εκείνο του 2011 (-0,5%), εμφανίζοντας εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή στην έντονα φθίνουσα πορεία των αντίστοιχων προγραμμάτων για την υπόλοιπη αγορά (-10,7%).


Η υψηλή φερεγγυότητα της Groupama Φοίνιξ, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ασφαλιστικών λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, την καθιστούν μια από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς, καθώς πιστοποιεί όχι μόνο την παρούσα ισχυρή της θέση, αλλά και την ικανή και συνετή της διαχείριση σε βάθος χρόνου.