Τη νορβηγική εταιρεία Petrοleum Geo - Services επέλεξε η Ελλάδα για να διενεργήσει τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπως μεταδίδει το Reuters. 

 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος, σε επιτροπή της Βουλής, η PGS έως τα τέλη του έτους θα έχει συλλέξει τα στοιχεία από τη σεισμική δραστηριότητα στις δύο αυτές περιοχές. 


Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των βουλευτών, ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος χαρακτήρισε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του αναδόχου ως απολύτως καθαρή και διαφανή, με όρους ξεκάθαρους, γεγονός που συντέλεσε υπέρ της αξιοπιστίας της Ελλάδας. 


Στον διαγωνισμό, που είχε καταληκτική ημερομηνία τις αρχές του 2012, κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους συνολικά οκτώ εταιρείες με «παγκόσμια παρουσία», όπως είπε ο κ. Λιβιεράτος. Πρόκειται για τις εταιρείες TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA, DOLPHIN GEOPHYSICAL, ION GEOPHYSICAL CORPORATION, SPEC PARTNERS LTD, CGS VERITAS, PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS), SPECTRUM GEO LIMITED και FUGRO MULTICLIENT SERVICES. 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων, η Ελλάδα σχεδιάζει νέα διαγωνιστική διαδικασία για την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου στις δύο περιοχές έως τα μέσα του 2014. 

 

«Υπάρχουν σοβαρές προοπτικές», τόνισε ο κ. Λιβιεράτος και πρόσθεσε ότι οι έρευνες θα διενεργηθούν σε μια θαλάσσια ζώνη πλάτους 100-400 χλμ. 

 

Ωστόσο, η αξία της σύμβασης δεν αναφέρθηκε. 


Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι έχουν επιδείξει ενδιαφέρον πετρελαϊκές εταιρείες με μεγάλη τεχνογνωσία και με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρξει σε εξοπλισμό.


Σημείωσε επίσης ότι στην αξιολόγηση που προηγήθηκε για την ανάδειξη του αναδόχου η χώρα μας είχε τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων του BEICIOP Franlab (IFP) ως τεχνικού συμβούλου του ΥΠΕΚΑ, ενώ τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η αξιολόγηση ήταν η τεχνική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου, η διαθέσιμη τεχνολογία, η εμπειρία σε ανάλογες γεωλογικές περιοχές, το πρόγραμμα που προτάθηκε για τον επερχόμενο γύρο παραχωρήσεων, οι προσφερόμενοι οικονομικοί όροι για το ελληνικό δημόσιο, τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, η διεθνής εμπειρία σε σεισμικές έρευνες και η οικονομική ευρωστία.