Πακέτο 3.500.000 τεμαχίων (αφορούν το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης) πραγματοποιήθηκε στην ΧΑΛΚΟΡ μέσω του Χ.Α. 

 

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε στην τιμή των 0,32 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική της αξία διαμορφώθηκε σε 1.127.000 ευρώ.