Πακέτο 3.250.000 τεμαχίων (αφορούν το 2,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης) πραγματοποιήθηκε στην ΕΛΒΑΛ μέσω του Χ.Α.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε στην τιμή των 0,77 ευρώ και η συνολική της αξία διαμορφώθηκε σε 2.489.500 ευρώ.