Την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. της Τεχνικής Ολυμπιακής υπέβαλε ο κ. Παναγιώτης Καζαντζής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/ έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Καζαντζή και προχώρησε  σε αναπλήρωση του από την κ. Αλεξοπούλου Κων/να, Οικονομική Διευθύντρια στον Όμιλο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.