Στην αναβάθμιση του outlook για την οικονομία της Κροατίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch. 

 

Ειδικότερα, ο οίκος αναβάθμισε το outlook σε «σταθερό» από «αρνητικό», ενώ διατήρησε την αξιολόγηση «ΒΒΒ-» για τη χώρα. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Fitch, η αναβάθμιση του outlook αποδίδεται στην «πρόοδο που καταγράφει η κυβέρνηση της Κροατίας στη δημιουργία ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων».