Μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την οριστικοποίηση της υπαγωγής στο άρθρο 99 και λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, η Alsinco γνωστοποιεί ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις, για την πορεία της εταιρίας και του ομίλου. 

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2012, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση της εταιρίας για την υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 Ν. 3588/2007, αποφάσισε να εντάξει τη μετοχή της εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης.