Πτώση της τάξης του 1% σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στη Σλοβενία τον Αύγουστο, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Απασχόλησης της χώρας. 

 

Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στη Σλοβενία τον Αύγουστο ήταν 106.071, δηλαδή 0,8% σε σχέση με τον Ιούλιο και 0,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011. 

 

Τον Αύγουστο, στα μητρώα των ανέργων προστέθηκαν 6490 άτομα- 0,2% λιγότερα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 και 26,2% σε σχέση με έναν μήνα πριν.

 

Οι περισσότεροι, 3168 άτομα, είναι άνεργοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν τον Αύγουστο, ενώ άλλα 1354 άτομα απολύθηκαν στο πλαίσιο μειώσεων του εργατικού δυναμικού σε διάφορες επιχειρήσεις.

 

Αντίστοιχα, τον Αύγουστο του 2012, 7310 άτομα διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων, εκ των οποίων οι 4000 απασχολήθηκαν στην οικογενειακή επιχείρησή τους ή ξεκίνησαν δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.