Άλλαξαν τα λογότυπα του Ομίλου της Eurobank και των εταιρειών του, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. 

 

Οι μέτοχοι της Eurobank είχαν εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας, με την απαλοιφή του ακρωνύμου EFG που υπήρχε στην παλαιά επωνυμία.