Στην υποβάθμιση του country ceiling της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας προχώρησε η Moody’s, επικαλούμενη οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ρίσκα σε αυτές τις χώρες.


Συγκεκριμένα, η Moody’s υποβάθμισε το country ceiling για τα πορτογαλικά ομόλογα και τις καταθέσεις κατά εννέα βαθμίδες στο Baa3, ένα επίπεδο πάνω από το junk status, από το ΑΑΑ, που είναι το υψηλότερο επίπεδο.

Ο οίκος ανακοίνωσε ότι η αναθεώρηση αυτή βασίζεται στη θεώρησή της για τα ρίσκα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα και την πιθανή επίδραση που θα έχει σε άλλους δανειολήπτες.

Η υποβάθμιση του country ceiling σημαίνει ότι η υψηλότερη αξιολόγηση που μπορεί να δώσει η Moody’s σε ένα αξιόγραφο που εκδίδεται από την Πορτογαλία, διαμορφώνεται πλέον σε Baa3.

Επίσης, η Moody’s Investors Service υποβάθμισε το country ceiling της Ιρλανδίας κατά έξι βαθμίδες, τονίζοντας ότι η οικονομική αδυναμία αποτελεί ρίσκο για τους μη κρατικούς εκδότες στην Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα η Moody’s υποβάθμισε το country ceiling της Ιρλανδίας σε Α3 από το ΑΑΑ. Όπως επισημαίνει ο οίκος, η κίνηση αυτή θα έχει περιορισμένη επίδραση στην αξιολόγηση των θεμελιωδών της Ιρλανδίας.


Πηγή: Capital