Ζημία ύψους 57 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε για το 2011 η εταιρεία «Ελληνικά Ναυπηγεία», η οποία διαχειρίζεται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο ήταν ύψους 26,32 εκατ. ευρώ, έναντι 21,35 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 23%, αλλά πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2009 (216,55 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ήταν ζημία 37,45 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημία 46,55 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό φόρων και τελών το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν ζημία 57 εκατ. ευρώ.

Tα ίδια κεφάλαια των «Ελληνικών Ναυπηγείων», τα οποία ως γνωστόν υπολειτουργούν, είναι αρνητικά (-295,62 εκατ. ευρώ).