Κατά 0,2% συρρικνώθηκε το β' τρίμηνο το ΑΕΠ της Ευρωζώνης σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με την Eurostat.

 

Ωστόσο, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωζώνης αναθεώρησε πτωτικά τα στοιχεία ανάπτυξης σε ετήσια βάση. 

 

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης σε ετήσια βάση συρρικνώθηκε κατά 0,5% το β' τρίμηνο, έναντι της αρχικής εκτίμησης για ύφεση 0,4%.