Μόνο η ανάπτυξη μππορεί να δώσει διέξοδο στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την οικονομία. Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι το 2011 και το 2012, τα χειρότερα έτη της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, η ελληνική οικονομία μετατράπηκε σταδιακα από πραγματική σε εικονική. 

 

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

 

• Από τον Μάιο 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2012 οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων ανήλθαν συνολικά στο επίπεδο των 4,2 δισ. ευρώ. 

 

• Στο πρόγραμμα περικοπών και λιτότητας των 11,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014 οι περικοπές που σχεδιάζονται στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο εφάπαξ και στα κοινωνικά επιδόματα αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού ποσού, δηλ. 5,5 δισ. ευρώ. 

 

• Κατά την περίοδο 2010-2011 οι μειώσεις μισθών του δημοσίου ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 3 δισ. ευρώ. 

 

• Οι περικοπές των συντάξεων και οι μειώσεις μισθών ανήλθαν αθροιστικά σε 16,2 δισ. ευρώ, δηλ. 8% του ΑΕΠ, χωρίς να μειωθεί η ανεργία, το δημόσιο χρέος και η ύφεση. 

 

• Η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (απώλεια εσόδων του κράτους 12-15 δισ. ευρώ τον χρόνο) θα αύξανε τα έσοδα του κράτους τουλάχιστον κατά 25% το έτος και θα μείωνε το δημοσιονομικό έλλειμμα τουλάχιστον κατά 30% και έτσι δεν απαιτούνταν οι περικοπές μισθών και συντάξεων την περίοδο 2010-2011 κατά 16,2 δισ. ευρώ συνολικά.