Το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών της ΠΓΔΜ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε στα 1,419 δισ. δολάρια, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της ΠΓΔΜ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2012 ανήλθε σε 2,285 δισ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 3,705 δισ δολάρια.

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές είναι 61,7%.

Πιο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΠΓΔΜ, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ήταν η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ιταλία.