Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) Κωνσταντίνος Μίχαλος και οι Μάριος Κυριάκου και Ευάγγελος Αποστολάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, αντίστοιχα, της KPMG.

 

Στόχος του Μνημονίου είναι η παροχή από την KPMG συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την ΚΕΕ η οποία περιλαμβάνει:

 

 - Τη συμμετοχή στον καθορισμό των Στρατηγικών Στόχων Ανάπτυξης της ΚΕΕ για την περίοδο 2013- 2015.

 

 - Τη διερεύνηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ιδιαιτέρως από τα προγράμματα της Ψηφιακής Σύγκλισης, Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής μεταρρύθμισης, καθώς και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τους στόχους της ΚΕΕ.

 

 - Την υποστήριξη στην ωρίμανση των δράσεων και τη διαμόρφωση της σχετικής Πρόσκλησης του ΕΣΠΑ με βάση τις ανάγκες της ΚΕΕ.

 

- Την υποστήριξη για τη Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων των Έργων που θα επιλεγούν από τη διοίκηση.

 

- Την υποστήριξη στη σύνταξη τευχών διακήρυξης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, και

 

- Στη φάση της υλοποίησης του έργου, υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και συναφείς μελέτες, το αντικείμενο των οποίων δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων, αφού εξαρτάται άμεσα από τη φύση του έργου.

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κ. Μίχαλος, επισήμανε «την ανάγκη συνεργιών και συνεργασιών στη δύσκολη αυτήν περίοδο που διέρχεται η ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση. Τα Επιμελητήρια ως ζωντανοί οργανισμοί προάσπισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας οφείλουν να προσαρμόζονται στις σύγχρονες συνθήκες και να ανανεώνουν τις δράσεις και τις υπηρεσίες τους στα μέλη τους. Πιστεύουμε ότι η στενότερη συνεργασία με μια εταιρία με την εγκυρότητα, εμπειρία, εμβέλεια και αποτελεσματικότητα της KPMG, θα ωφελήσει την ΚΕΕ, τα Επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις».

 

Από την πλευρά του ο Μ. Κυριάκου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μας δίνεται η δυνατότητα να συμβάλλουμε στο σημαντικό έργο που κάνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για ανάπτυξη και θεωρούμε, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό, ότι οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι αδιάκοπες. Οι δικές μας προτάσεις θα είναι ευθυγραμμισμένες με αυτήν τη λογική και χαιρόμαστε που θα αποτελέσουμε μέρος αυτής της συνολικής προσπάθειας».