Αύξηση της τάξης του 8% εμφάνισαν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Αύγουστο του 2012, σε σχέση με τον Ιούλιο, και ανήλθαν στο ποσό των 824.342.171 ευρώ.

 

Τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες οφειλές προηγούμενων ετών τον Αύγουστο ανήλθαν στα 69.288.253 ευρώ. 

 

Το 2012, τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από οφειλές προηγούμενων ετών αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος του 1 δισ. ευρώ έναντι 700.000.000 ευρώ που ήταν το 2011, καταγράφοντας μεσοσταθμική αύξηση 30% .