Προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2012.


Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012.
 

Εν τω μεταξύ, κατά τη δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 7 Σεπτεμβρίου 2012, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 2,74 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 (97,756 ευρώ).