Αμετάβλητο στο 0,75% διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το βασικό επιτόκιο.


Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 0% και το περιφερειακό στο 1,5%.


Να σημειωθεί ότι υπήρχαν προσδοκίες για μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%.