Αγωγή για τη Τράπεζα Κύπρου κατέθεσαν μέτοχοι της τράπεζας διεκδικώντας αποζημιώσεις μέχρι €2 εκατ. για ζημιές που υπέστησαν την περίοδο 1999 μέχρι 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Κατεχωρήθη υπό μετόχων της Τράπεζας Κύπρου μέσω των δικηγόρων Α. Κ. Χατζηιωάννου & Σία αγωγή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και των Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, Θεόδωρου Αριστοδήμου, Ανδρέα Ηλιάδη, Γιάννη Πεχλιβανίδη, Σταύρου Κωνσταντινίδη, Νικόλα Καρυδά, Κωνσταντίνου Τσολάκη και Ernst and Young. 

H απαίτηση είναι για αποζημιώσεις μέχρι €2 εκατ. για ζημιές που υπέστησαν οι ενάγοντες ως μετόχοι της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ την περίοδο 1999 μέχρι 2012. 

Σύμφωνα με την αγωγή οι ζημιές προκλήθηκαν (επιγραμματικά) από: 

• Τον δόλον ή απάτη ή ψευδής ή αναληθείς παραστάσεις των εναγομένων 

• Την αμέλεια ή παράβαση των εκ του Νόμου και/ή Κανονισμών και/ή Εποπτικών Οδηγιών καθηκόντων των εναγομένων. 

• Παράνομων ενεργειών των εναγομένων 

• Αμέλειας η παράβασης των επαγγελματικών καθηκόντων, των επαγγελματικών προτύπων και καθιερωμένων πρακτικών ή βέλτιστων πρακτικών. 

• Την υιοθέτηση ληστρικών (predatory) μεθόδων δανειοδότησης διαχείρησης τραπεζικών εργασιών, εργοδότησης, επενδύσεων, εξασφάλισης και διάθεσης κεφαλαίου, παρουσίασης ανακριβών ή εσφαλμένων ή παραποιημένων ή ψευδών ή αναληθών αποτελεσμάτων ή απόκρυψης ζημιών ή ζημιογόνων κινδύνων. 

• Υπέρβασης εξουσίας, αμελών ή αλογίστων επενδύσεων, αλογίστων προσωπικών αμοιβών, εξόδων, δανείων ωφελημάτων και φιλοδωρημάτων κατά παράβαση καθηκόντων. 

• Καταχρηστικών πρακτικών και/ή παρανόμων ή παρατύπων ενεργειών ή παραλείψεων στο εσωτερικό και/ή ανεξάρτητο έλεγχο και/ή εκτίμησης και/ή διαχείρισης κινδύνων και/ή θωράκισης έναντι αυτών. 

• Της αλόγιστης ή παράνομης ή άνευ εξουσίας ή καταχρηστικής μετατροπής Τράπεζας Κύπρουσε διεθνής επενδυτές (speculators).