Στο 9,1% ανέρχεται από τις 3/9/2012 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της The Capital Group Companies Inc. στη Frigoglass, μετά την από 1/9/2012 αναδιοργάνωση του ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου η The Capital Group Companies διαχειρίζεται ποσοστό ύψους 6,042% για λογαριασμό του Smallcap World Fund Inc.