Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί στις 28/9 τους μετόχους της η MIG για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 11.10.2012, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 25.10.2012, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.