Διαχωρισμό των κλάδων σύνταξης και υγείας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των επαγγελματοβιοτεχνών, για τρία χρόνια, ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στο πλαίσιο των προτάσεών του, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι μικρομεσαίοι.

Σε σχετική ανακοίνωση, το ΒΕΑ επισημαίνει για ακόμη μια φορά ότι αποτέλεσμα της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι και του καθημερινού αγώνα ν' ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους "είναι να αθετούν προσωρινά τις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, με άμεσες προς τους ίδιους συνέπειες για την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική τους κάλυψη, αφού ως συνήθως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προέχει η καταβολή των υποχρεώσεων προς τρίτους (μισθοί εργαζομένων, προμηθευτές κλπ) και κατόπιν η δική τους ασφαλιστική κάλυψη". Ειδικότερα, για τους παραπάνω λόγους το ΒΕΑ ζητάει:

- τον άμεσο διαχωρισμό του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης για τρία χρόνια, άσχετα από την καθυστέρηση της εκπλήρωσης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων

- το πάγωμα των μέχρι τώρα οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και παροχή δικαιώματος πληρωμής μόνο των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

-την καταβολή έναντι των υποχρεώσεων σε ανοικτό λογαριασμό ανάλογα την οικονομική δυνατότητα κάθε επιχείρησης, με ανάκτηση των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών προνομίων μετά την οριστική τακτοποίηση των οφειλών.