Τη διάθεση 6,4 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση εργασιών εγγειοβελτιωτικού έργου στη Θεσσαλία ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Να σημειωθεί ότι φορέας πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εγκριθεί, με σχετική απόφαση, η πρώτη δόση της πίστωσης που ανέρχεται στο ποσό των 233.222 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.