Από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Μετοχολογίου της Τρ. Πειραιώς θα λειτουργεί στη οδό Κοραή 5, 105 64 Αθήνα, στον 1ο όροφο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι τηλεφωνικές γραμμές (210-3288737, 210-3335211, 210-3288011, 210-3335039) & fax (210-3335009) παραμένουν ως έχουν.