Η Intel Corp., επικαλούμενη τη μείωση της ζήτησης εξαιτίας της επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προχώρησε στη μείωση των εκτιμήσεων για τα έσοδα του γ' τριμήνου. 

 

Ειδικότερα, η εταιρεία προβλέπει ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν μεταξύ 12,9 και 13,5 δισ. ευρώ, ενώ προηγουμένως προέβλεπε έσοδα 13,8 έως 14,8 δισ. ευρώ.