Την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών φορολογικών ελέγχου, που θα διερευνά περιπτώσεις βιοτικού επιπέδου που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, περιγράφει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. 

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της διάταξης, η εφαρμογή «έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου» (εξ' αποστάσως) θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών και θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης. 

 

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον προσδιορισμό φορολογούμενου εισοδήματος και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε περιπτώσεις αδήλωτου «μαύρου» χρήματος, αδικαιολόγητου πλουτισμού (κινητή και ακίνητη περιουσία), ή βιοτικού επιπέδου που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.