Στην αναθεώρηση της αξιολόγησης τεσσάρων ελληνικών προγραμμάτων καλυμμένων ομολόγων, μετά την προσθήκη των αξιολογήσεων «CCC+» και «CCC-» στην κλίμακα αξιολογήσεων που χρησιμοποιεί, προχώρησε ο οίκος Fitch.

Ταυτόχρονα, ο οίκος ανακοίνωσε ότι τα προγράμματα απομακρύνθηκαν από το καθεστώς παρακολούθησης με αρνητικές προοπτικές (Rating Watch Negative).


Ο Fitch αναφέρει ότι η αναθεώρηση αντανακλά την εισαγωγή των επιπλέον βαθμίδων στην κλίμακα των αξιολογήσεων που χρησιμοποιεί και δεν σχετίζεται με αλλαγές στην άποψη του οίκου για την πιστοληπτική ικανότητα των καλυμμένων ομολόγων. 


Η αναθεώρηση της αξιολόγησης έχει ως εξής:

Alpha Bank: αναθεώρηση σε «CCC+»/«RR3» από «B-»/RWN
Eurobank: αναθεώρηση σε «CCC+»/«RR3» από «B-»/RWN
Εθνική Τράπεζα (Programme II): αναθεώρηση σε «CCC+»/«RR3» από «B-»/RWN
Τράπεζα Πειραιώς: αναθεώρηση σε «CCC+»/«RR3» από «B-»/RWN

Το Programme I της Εθνικής Τράπεζας φέρει αξιολόγηση «B-»/RWN και δεν επηρεάζεται.