Κατά 2,3% συρρικνώθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου κατά το β' τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. 

 

Σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2012, η κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,7%, ενώ πρόκειται για το τέταρτο συνεχές τρίμηνο που η οικονομία της χώρας παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο. 

 

Ύστερα από θετική ανάπτυξη 1,5 %, σε ετήσια βάση, κατά το β' τρίμηνο του 2011, η οικονομία της Κύπρου άρχισε να παρουσιάζει αυξανόμενη συρρίκνωση, δηλαδή κατά 0,3% το γ' τρίμηνο του 2011, 0,8% το τελευταίο τρίμηνο του έτους και 1,5% το α' τρίμηνο φέτος, για να συνεχισθεί με 2,3% κατά το β' τρίμηνο.

 

Σε σταθερές τιμές (2005), το ΑΕΠ μειώθηκε το β' τρίμηνο του 2012 στα 3,77 δισ. ευρώ, από 3,86 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

 

Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το β' τρίμηνο του έτους παρουσίασε, κυρίως, ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (κατασκευές, βιομηχανία, ηλεκτρισμός), όπως και οι τομείς του εμπορίου και των μεταφορών.

 

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν, κυρίως, οι τομείς του τουρισμού, των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων και των τηλεπικοινωνιών.

 

Το α' τρίμηνο του 2012, η κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 1,5%, το δ' τρίμηνο του 2011 κατά 0,8% και το γ' τρίμηνο του 2011 κατά 0,3%.

 

Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε για τελευταία φορά η οικονομία της χώρας το β' τρίμηνο του 2011, όταν αναπτύχθηκε κατά 1,5%, σε ετήσια βάση.