Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για αγορά κρατικών ομολόγων και εκφράζει την αισιοδοξία ότι με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτός ο περιορισμός των στρεβλώσεων που υπάρχουν σε βάρος χωρών-μελών της Ευρωζώνης.
 

Σε ανακοίνωση, το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι, με την υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία του προγράμματος στήριξης από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, τα κυπριακά ομόλογα θα είναι αυτόματα αποδεκτά για σκοπούς ρευστότητας και δεν θα χρειάζεται άλλη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Επεξηγεί ταυτόχρονα ότι, σε περίπτωση χρεοκοπίας επωφελούμενου κράτους-μέλους της Ευρωζώνης, τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα έχουν προτεραιότητα έναντι των ιδιωτών επενδυτών.

Η απόφαση αυτή, επισημαίνει το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς και του κόστους δανεισμού και να ενισχύσει την ζήτηση κρατικών ομολόγων από ιδιώτες επενδυτές.