Κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,6% σε ετήσια βάση συρρικνώθηκε το ΑΕΠ της Ιταλίας στο β΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. 

 

Το α' τρίμηνο του 2012, το ιταλικό ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,5% σε ετήσια βάση. 

 

Η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 1%, ενώ οι καθαρές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2%.