Στο 1,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 1,3% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Ειδικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός Αυγούστου 2012, προς τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, προκύπτει αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης επίσης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
 

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2012, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 1,0%, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
 

Εν τω μεταξύ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 4,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.