Πτώση 1,1% στα 1.421,4 εκατ. ευρώ από 1.436,6 εκατ. ευρώ σημείωσε η αξία των εξαγωγών τον Ιούλιο,  χωρίς τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.565,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.607,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 1,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012 παρουσίασε μείωση 9,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011.