Ανακόπηκε τον Ιούλιο η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες αρχίζουν να πλήττονται από τον περιορισμό της καταναλωτικής ζήτησης, λόγω οικονομικής κρίσης, και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, μειώθηκε κατά 1,1% σε 1.421,4 εκατ. ευρώ.
Στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, αυξήθηκε κατά 6%.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πτωτική πορεία των εισαγωγών, απόρροια της μειωμένης ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα λόγω της οικονομικής ύφεσης.


Η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, υποχώρησε τον Ιούλιο κατά 1,6% σε 2.565,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, η μείωση ανήλθε στο 9,9%.