Σε περίπου 8 δισ. δολάρια ανέρχεται το συνολικό χρέος της Αλβανίας το 2012 ή στο 59,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον Economist. 

 

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σε κάθε αλβανό πολίτη αναλογεί χρέος που υπολογίζεται σε περίπου 2.500 δολάρια.