«Η απουσία ενός ορθολογικού φορολογικού συστήματος που θα σφυρηλατήσει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους φορολογούμενους, δυστυχώς εξακολουθεί να συντηρεί φαινόμενα εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Σχετικά με τα πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) χωρίς καμία δικαιολογία οφείλει να επισημάνει ότι από τους 779.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι 280.000 είναι έμποροι, εκ των οποίων οι 15.000 δήλωσαν εισόδημα ως φυσικά πρόσωπα το 2011, μικρότερο των 12.000 ευρώ».

Aυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της ΔΕΘ.
Το διευρυμένο ΔΣ της ΕΣΕΕ προσδιόρισε δύο άμεσες προτεραιότητες οι οποίες μπορούν να αμβλύνουν τα δραματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας σήμερα.

Η πρώτη αφορά στη θέσπιση κριτηρίων νομοθετικής προστασίας για «την εντός κρίσης μικρομεσαία υπερχρεωμένη επιχείρηση» και την υπαγωγή της σε καθεστώς ευνοϊκών φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων, ώστε να δοθεί μια ανάσα στις χειμαζόμενες επιχειρήσεις. Το ρυθμιστικό πακέτο πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές στον Τειρεσία για τους μικρομεσαίους με νέα κριτήρια αμνηστίας για την περίοδο της κρίσης και ρυθμίσεις δανείων με επιμήκυνση αποπληρωμής καθώς και εφαρμογή του κανόνα 25- 30% του εισοδήματος, ανά περίσταση, με σημαντική μείωση του ύψους της δόσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η δεύτερη αφορά στην αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με επικίνδυνα αποτελέσματα για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή το Δ.Σ. της ΕΣΕΕ αποφάσισε να προτείνει την προτεραιότητα του συμψηφισμού των βεβαιωμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ για το 2012, σε παρόχους υγείας και συγκεκριμένα 230 εκατ. ευρώ σε γιατρούς και 250 εκατ. σε φαρμακοποιούς, με τις οφειλές των τελευταίων από και προς το Δημόσιο, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. 

Με αυτό τον τρόπο και χωρίς να υπάρχει πρόσθετη εκατέρωθεν εκταμίευση, μπορεί να υπάρξει μια άμεση λύση στο ευαίσθητο πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων Ελλήνων πολιτών.

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι: «Αυτό που το ελληνικό εμπόριο χρειάζεται είναι όραμα για το μέλλον και κυρίως η χάραξη μιας σαφούς και γενναίας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα επανεκκινήσει την οικονομία. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, ωστόσο αναμένουν και τη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα τις βοηθήσουν να μην οδηγηθούν σε οριστική παύση πληρωμών. Όλη η αγορά περιμένει επί μακρόν, από τη μέχρι σήμερα συνολική ενίσχυση των ελληνικών Τραπεζών με 145 δισ., αντίστοιχη βοήθεια ρευστότητας και ελαστικότερης χρηματοδότησης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις».