Μεγάλη μείωση κατά 67,3% κατέγραψε φέτος τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011 η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΧΑΕ, η αξία των συναλλαγών εμφάνισε μείωση κατά 9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2012. Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2012 ήταν €21,94 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€24,12 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€67,05 εκατ.). Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €25,26 δισ., αυξημένη κατά 6,1% από τον προηγούμενο μήνα.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., διαμορφώθηκε σε 51,5%, έναντι 51,7% τον Ιούλιο, ενώ οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο πραγματοποίησαν το 35,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 496.299.308 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 11,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (559.741.508 τεμάχια) και μείωση 30,9% σε σχέση με το Αύγουστο του 2011 (717.861.322 τεμάχια).


Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτώνΤον Αύγουστο 2012 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €4,03 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (€10,77 εκατ.) και από ξένα φυσικά πρόσωπα (€0,60 εκατ.) ενώ οι εκροές προέρχονται από νομικά πρόσωπα (€6,85 εκατ.) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (€0,47 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €3,84 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (€43,08 εκατ.), από Έλληνες ιδιώτες (€8,79 εκατ.) και από εταιρείες επενδύσεων (€0,47 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€45,58 εκατ.), από αμοιβαία κεφάλαια (€1,94 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (€0,52 εκατ.) , από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτ. κεφάλαια (€0,39 εκατ.) και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (€0,06 εκατ.).

Τα υπόλοιπα €0,19 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας. Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2012 πραγματοποίησαν το 35,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 33,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Αύγουστο 2011 είχαν πραγματοποιήσει το 38,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Αύγουστο 2012 πραγματοποίησαν το 34,8% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 44,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 39,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Αύγουστο 2012 πραγματοποίησαν το 23,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών).