Μεταξύ του 2006 και του 2010 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis). 

 

Ειδικότερα, το ποσοστό των φτωχών εργαζομένων σε γερμανικές εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα, το 2006 ανερχόταν στο 18,7% και το 2010 στο 20,6%. 

 

Η πλειονότητα των φτωχών εργαζόμενων απασχολούνται με «άτυπες μορφές εργασίας», δηλαδή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης, ή ακόμη εργάζονται ως αναπληρωτές, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φτωχών εργαζόμενων απασχολούνται ως οδηγοί ταξί (87%), κομμωτές (85,6%), εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας (81,5%) και ως προσωπικό εστιατορίων και ξενοδοχείων (77,3%).
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη Γερμανία σημειώθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, βάσει ενός προγράμματος με την ονομασία «Ατζένα 2010».


Να σημειωθεί ότι στη Γερμανία δεν έχει θεσπιστεί κατώτατος μισθός, αντίθετα οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τη δυνατότητα να τον καθορίζουν ανά περιοχή και τομέα.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων από την πλευρά τους ζητούν να υιοθετηθεί κατώτατος μισθός το λιγότερο 8,50 ευρώ μεικτά την ώρα, μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα.