Αυξημένη δυσπιστία εμφανίζουν οι Ινδοί για την πορεία της οικονομίας τους, παρότι αυτή παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, μάλιστα τους υψηλότερους μεταξύ όλων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Εν τούτοις, το 45% των Ινδών θεωρούν ότι η οικονομία της χώρας τους δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ 49% πιστεύουν το αντίθετο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2011 ήταν 43% και 56% αντίστοιχα, σύμφωνα με την έρευνα «Global Attitudes Project» του Pew Research Center, κάτι που υποδεικνύει σημαντική επιδείνωση του κλίματος.

Μολαταύτα, οι Ινδοί διατηρούν πιο θετική άποψη για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση από πολλούς άλλους λαούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Σχεδόν τα δύο τρία των πολιτών (64%) χαρακτηρίζουν την οικονομική τους κατάσταση καλή, γεγονός που κατατάσσει τους Ινδούς 14 θέσεις υψηλότερα από τις υπόλοιπες 20 χώρες που έλαβαν μέρος στη φετινή έρευνα.

Τούτων δοθέντων πάντως, παράδοξο μοιάζει το γεγονός ότι οι Ινδοί εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξοι για το μέλλον των παιδιών τους και τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των Ινδών (66%) υπολογίζουν ότι τα παιδιά τους θα δυσκολευτούν να βρουν καλύτερη δουλειά ή να βγάλουν περισσότερα χρήματα από τη σημερινή γενιά.