Να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο Μνημόνιο 2 για την απομάκρυνση εντός του 2012 15.000 δημοσίων υπαλλήλων που προέρχονται από τους οργανισμούς που καταργούνται ή συγχωνεύονται και να δρομολογήσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση ως το 2015 συνολικά 150.000 υπαλλήλων από το Δημόσιο πιέζει την κυβέρνηση η τρόικα. 
 
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της δανειστών της χώρας, σύμφωνα με «Το Βήμα», ζητούν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευσή της και να θέσει σε εφεδρεία για έναν χρόνο, που στην πράξη σημαίνει απόλυση, «15.000 άτομα πλεονάζοντος προσωπικού από τους φορείς ή μονάδες που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος». 

Το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τα στελέχη της τρόικας, θα πρέπει να τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και να του «καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνεται». 

«Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Μνημόνιο 2 «μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό καθ'όν χρόνον ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεώς τους». 

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, φέρεται απρόθυμη να συνηγορήσει σε αυτή την απαίτηση και προκρίνει την ανάγκη να τεθεί και αυτό το προσωπικό στη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα ξεκινήσει για το σύνολο του προσωπικού του δημόσιου τομέα στις αρχές του 2013. 

Η απόφαση αυτή της κυβέρνηση αποτυπώνεται μάλιστα και στη νομοθετική ρύθμιση την οποία έχει καταρτίσει ήδη για την κατάργηση των πρώτων 21 από τους περίπου 250 συνολικά φορείς του Δημοσίου. Στη εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται ότι το προσωπικό των εν λόγω φορέων που αγγίζει τα 5.000 άτομα δεν θα απολυθεί ούτε θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας, αλλά θα μετατεθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου και θα ενταχθεί κανονικά στη διαδικασία της αξιολόγησης όπως και το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο.